Print This Page

Disclaimer

Disclaimer

Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose of behandeling en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie.

Bij het samenstellen van deze website is uiterste zorg nagestreefd. Hierbij is getracht om zo veel mogelijk juiste en up-to-date informatie te verschaffen aan de gebruiker. Fouten en verzuimen zijn echter nimmer uit te sluiten. Exendo sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de informatie op deze website. Hoe gebruikers met aangeboden informatie omgaan is voor eigen verantwoording. Exendo is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met informatie die op of via de website van Exendo beschikbaar is.

Copyright

Exendo® is een gepatenteerde merknaam.

Het gebruik van de website impliceert dat de bezoeker/de gebruiker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande voorwaarden.

Exendo® bezit en bewerkt deze website en de diensten die de website aanbiedt. De teksten, afbeeldingen en cartoons zijn gedeponeerd op intellectueel en copyright recht. Verschillende teksten op deze deze website zijn geregistreerd bij SABAM en ISBN onder verschillende depotnummers. Exendo® staat op geen enkele manier plagiaat toe!

De inhoud van deze website mag niet worden gekopieerd, gepubliceerd, vermenigvuldigd, verwerkt, of commercieel worden gebruikt, noch mag de website voor enig doel worden gebruikt anders dan persoonlijke kennisvergaring zonder schriftelijke toestemming. Het plaatsen van een verwijzing (link of URL) is toegestaan zonder toestemming.