Print This Page

Tarieven

Consulten

Op deze pagina vindt u een overzicht wat er zo allemaal komt bij kijken bij een consult.
Het financiële luik, de voorbereiding van het intakegesprek, de afspraken en de testen.

Inhoud

Contact

Consulten
Intake en opvolging
Prijs van de consulten (Lier)
Tijdstip
Voorbereiding van de intake
Aanwezigheid / Verhindering

Advies
Telefonisch
E-mail

Aanvullende testen
Stress-QEEG
Exorfinen onderzoek

Contact

Voor het stellen van vragen of het maken van afspraken kunt u telefonisch contact opnemen. De praktijk is telefonisch bereikbaar op weekdagen tussen 12.00 en 13.00 uur. U kan ook een email sturen via het contactformulier.

Lucas Flamend, oprichter van Exendo en Exendo Epigenomics heeft een praktijk in Lier (België)

Consulten

Intake en opvolging

Het eerste consult duurt 50 minuten. Vervolgconsulten duren 40 minuten. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klachten. De verschillende EEG opnames zijn steeds in de prijs inbegrepen.

Prijs van de consulten (Lier)

 • Intake (50 minuten): 85 euro
 • Vervolgconsult (40 minuten): 70 euro

Voorbereiding van de intake

Om het intake consult zo efficiënt mogelijk te laten verlopen vragen we u een intakeverslag via email op te sturen:

 • Persoonlijke gegevens (naam, adres, mobiel nummer, geboortedatum, lengte en gewicht)
 • Overzicht van de psychische en lichamelijke klachten/aandoeningen vanaf de geboorte tot heden (Niet vergeten: Geboorte: prenatale stress, medicatie gebruik tijdens de zwangerschap, natuurlijke bevalling of weeën-versnellers, Apgar score, borstvoeding, huilbaby. Peuter/kleuter: tijdstip van de eerste vaccins, middenoorontsteking, reflux, astma, allergieën.)
 • Overzicht van de verslavingen en/of dwangmatig gedrag, vroeger en nu (bv. koopverslaving, pornoverslaving, eetstoornissen, overdreven ordelijk zijn)
 • Overzicht van de reguliere en complementaire behandelingen + voedingssupplementen en geneesmiddelen, vroeger en nu.
 • Overzicht van de factoren die stress veroorzaken in uw leven (bv. schulden, relatieproblemen)
 • Ziekten die voorkomen in de familie tot en met de derde groep (grootouders), zowel van moeders en vaders zijde

Aanwezigheid / Verhindering

Consulten dienen op de afgesproken tijd gevolgd te worden. Wacht- en uitlooptijden zijn in principe niet mogelijk. Dit laatste om ieder zijn/haar tijd te kunnen waarborgen. Hou rekening met het drukke verkeer op weekdagen en vertragingen van het openbaar vervoer in België. Bij annuleringen binnen 48 uur (ook in het weekend), zijn we genoodzaakt de kosten voor 100% in rekening te brengen.

Advies

Telefonisch

Telefonisch advies is uitsluitend bedoeld voor bestaande cliënten die de laatste zes maanden een consult hebben gevolgd. Er worden geen kosten aangerekend voor korte gesprekken. Telefonisch advies is mogelijk op weekdagen tussen 12.00 en 13.00 uur of na afspraak. We kunnen onmogelijk gepersonaliseerd advies geven zonder u te hebben gezien. Hebt u geen mogelijkheid om ons tussen 12.00 en 13.00 uur telefonisch te contacteren, kunt u ons het best een e-mail sturen met de vraag op welke tijdstip u telefonisch contact kan opnemen.

E-mail

Voor vragen en advies verwijzen we naar het telefonisch consult. Er worden geen adviezen via email verstrekt.

Aanvullende testen

Om adequaat advies te kunnen geven, maken we gebruik van twee testen:

Stress-QEEG

Een qEEG is een kwantitatieve analyse van de activiteit van de hersenen. Bij Exendo nemen we vier qEEG’s af. Twee metingen in rusttoestand en twee stress- metingen. De qEEG metingen zijn inbegrepen in de prijs van de consulten.

 • Waarom meten we activiteit van de hersenen? Een stress- qEEG is een in real-time meting van de belasting die een stress-prikkel veroorzaakt en de manier waarop de hersenen dit verwerken. Op deze manier krijgen we een beeld hoeveel stress de hersenen te verwerken krijgen en hoe hoeveel tijd de hersenen nodig hebben om de stresshormonen te verlagen. Een stress-qEEG is een adequate manier om bijvoorbeeld de werking van endorfine in kaart te brengen.
 • Wat heeft een qEEG met voeding te maken? Heel wat. Exorfinen bijvoorbeeld verzwakken de antistress functie van het endorfinesysteem waardoor cortisol de volle stress-lading moet opvangen. Endorfine remt ook het CRH hormoon, dat een belangrijke oorzaak is van onrust, impulsiviteit, vergeetachtigheid en depressie. Op het qEEG zien we bij de opvolg consulten meestal een verbetering tot normalisatie van de hersengolf activiteit.

Exorfinen onderzoek

Exorfinen zijn morfine-achtige stofjes uit gluten, melkeiwit (caseïne), soja en spinazie. Ze zijn erg populair omdat ze het dopamine beloningssysteem activeren. Daarom worden we er ook zo rustig en gelukkig van. Exorfinen vinden we bijvoorbeeld in brood, pasta, pizza, melk, kaas, koekjes en roomijs. Exorfinen worden afgebroken door het DPP-IV enzym. Het DPP-IV enzym behoort tot de zeldzame categorie van de multifunctionele enzymen en heeft meer dan 60 functies R. Bij mensen met een afgenomen DPP-IV werking worden de exorfinen minder goed afgebroken en vervolgens opgenomen in de bloedbaan R .

Een deel van de exorfinen die in de bloedbaan worden opgenomen, wordt via de urine uitgescheiden. Via een urineonderzoek kan bepaald worden welke exorfinen niet worden afgebroken in het lichaam. Exendo maakt gebruik van de meest geavanceerde analyse, waarbij niet alleen de exorfinen uit gluten en caseïne worden onderzocht, maar ook uit soja, spinazie en schimmels, een wereldprimeur. Dit lab heeft meer dan 20 jaar ervaring met het analyseren van exorfinen.

De exorfinen uit voeding worden ingedeeld volgens oorsprong (gluten, caseïne, soja, spinazie en schimmels). Binnen elke categorie zijn er verschillende exorfinen-subklassen met elk een andere (bij) werking.

Caseïne

  • B-casomorphins (caseïne) zijn het hoogst bij vrouwen met een postpartum psychosis R (psychose na de bevalling). Te hoge concentraties uit koemelk kan bij baby’s darmkolieken R (huilbaby’s) of wiegendood veroorzaken R. Er blijkt een verband te zijn tussen de hoeveelheid exorfinen die gevonden worden bij lacterende moeders en de immuun-problematiek bij zichzelf en hun kind. Moeders met de hoogste exorfinen belasting hebben meer allergieën R. Hun baby heeft beduidend meer kans op allergieën R en astma R. Casomorphins vertragen de productie van TSH , dit hormoon stimuleert de aanmaak van de T3 en T4 schildklierhormonen. Dit zou kunnen verklaren waarom mensen met een hoge casomorphin belasting vaker last hebben van een vertraagde schildklierwerking.
  • B-casomorphin 1-4 amide of morphiceptin (caseïne) werkt als een endorfine antagonist op de zaadleider (ratten) RAntagonisten blokkeren de receptoren van een bepaalde signaalstof (bv. endorfine of dopamine), waardoor deze stof niet meer kan geactiveerd worden. Een van de gevolgen van een hoge morphiceptin belasting is mogelijk onvruchtbaarheid (weinig sperma-cellen).
   ß-casomorphin 1-4, amide (morphiceptin) is 100 keer sterker dan endomorfine en even sterk dan morfine in de hersenen R Morphiceptin is hiermee de sterkste melk-exorfine. Ter vergelijking: ß-casomorphin-4 en ß-casomorphin-7 zijn respectievelijk 8 en 20 keer minder sterk dan morphiceptin.
  • B-casomorphin-7 is een serotonine antagonist R  (schakelt serotonine uit) en veroorzaakt meer vrijgave van histamines (mensen) R  dan de klassieke (IgE) allergieën. Dit kan aanleiding geven tot pseudo-allergische huiduitslag R. Bij mensen zorgt het voor een toename van de slijmvlies vorming, onder meer in de luchtwegen R. Kinderen met een B-casomorphin-7 belasting hebben meer kans op een vertraagde psychomotorische ontwikkeling R R1 . Bij ratten vermindert het de moeder-kind binding R  en neemt het maagzuur met 52% toe R . Zowel B-casomorphinR en 7 R kunnen bij baby’s wiegendood veroorzaken R. In 1999 publiceerde de universiteit van Florida een studie waarbij het verband tussen BCM-7, autisme en schizofrenie (voor de zoveelste keer) werd bevestigd R . In 2003 R  en 2010 R  kwamen Dr. K. Reichelt en dr. R. Sacoo tot hetzelfde besluit.
  • B-casomorphin-5 veroorzaakt bij (ratten) een lage dosering een beter geheugen, maar bij een hoge dosering geheugenverlies R  Bij mensen kan het aanleiding geven tot apneu R. De afbraakstoffen van B-casomorphin-5 blokkeren de werking van het DPP-IV enzym R waarbij het enzym onbruikbaar wordt voor andere functies. B-casomorphin-5 is tien keer krachtiger als een zelfde hoeveelheid morfine R .
  • B-casomorphin-8 is een ACE-remmers, het remt het angiotensine I converterend enzym R (ACE). ACE-remmers veroorzaken kriebelhoest, lage bloeddruk, hyperkaliëmie, duizeligheid, huiduitslag en jeuk.

Gluten

 • Exorphins (gluten): Dr. Curtis Dohan toonde reeds in 1988 aan dat de toename van psychose en schizofrenie gelijk liep met de toename van de gluten-exorfine inname in de voeding R. In 1990 deed dr. Karl Reichelt een opmerkelijke studie: hij genas alle patiënten met schizofrenie en psychose door ze gedurende twee jaar een exorfinen-vrij dieet te laten volgen R.
 • Exorphin-C werkt als een endorfine-antagonist R ,
 • Exorphin A5 verlaagd de pijndrempel bij psycho-sociale conflicten bij muizen R.
 • Exorphin B5 werkt als een dopamine-antagonist R .

Soja

 • Soja-exorfinen uit soja hebben een zeer krachtige werking op het endorfinesysteem R.  Ze versnellen de tumorgroei bij (borst)kanker R en vertragen de darmtransit R (constipatie). Soja verlaagt de cholesterol, maar dit voordeel wordt teniet gedaan door het oestrogeen verhogend effect.
 • Baby’s die uitsluitend gevoed worden met soja hebben een 500 maal hogere oestrogeen waarde R dan baby’s die gevoed worden met moedermelk. Een te hoge oestrogeen concentratie ‘vernielt’ de receptoren van het endorfinesysteem R.  Dit zou een verklaring kunnen bieden waarom endorfine resistentie vaker voorkomt bij oestrogeen gevoelige borstkanker. De boodschap is dus: soja mijden!