Print This Page

Epigenetische factoren en geneesmiddelen

Epigenetische factoren en geneesmiddelen

Inhoud

Voorwoord
Vaccins en kwik
Antibiotica
Antidepressiva
Antipsychotica
Opioïden
Statines
Paracetamol
De werking van Ritalin/Rilatine en andere amfetamine-derivaten

“All substances are poisons: there is none which is not a poison. The right dose differentiates a poison and a remedy.” (Paracelsus, 1493-1541)

Voorwoord

Het merendeel van de medicijnen, meer dan 90 procent, werkt bij hooguit dertig tot vijftig procent van de patiënten”, zei professor Allen Roses, vice-president bij Glaxo-SmithKline, in 2004 tijdens een wetenschappelijk congres in Londen R. Oorzaak is volgens Roses de menselijke genetica. De meeste patiënten beschikken over genen die de werking van de medicijnen verstoren.  Glaxo-SmithKline behoort met een omzet van 31 miljard euro en 99.000 werknemers tot de vijf grootste farmaceutische bedrijven in de wereld. Men zou ook kunnen stellen dat de genen van de mens niet geschikt zijn om onbekende chemische stoffen te verwerken.

De hoofdreden die Roses aangehaald zijn genetische defecten in de P450 enzymen die geneesmiddelen en andere chemische stoffen moeten verwerken of afbreken. Zeven jaar later werd in een epigenetisch onderzoek in 2011 voor het eerst aangetoond dat gluten de genetische werking van de P450 enzymen in de war sturen R. Zolang we gluten blijven consumeren zal bij een groot deel van de bevolking geneesmiddelen meer bijwerkingen dan voordelen opleveren. Ook het gebruik van andere chemische substanties als organofosfaten, additieven in voeding en verzorgingsproducten vormen voor deze mensen een probleem.

Vaccins en kwik

Het DPP-IV enzym

Het toevoegen van thiomersal (49,5 % kwik) en aluminium aan vaccins zorgt ervoor dat het vaccin beter werkt. Omdat kwik elektropositief is, zorgt het verschil in lading dat het virus in vaccins gemakkelijker via het celmembraan kan binnendringen in de cel. Omdat kwik blijft opgeslagen in het lichaam bestaat de kans dat de elektropositiviteit van kwik de gevaccineerde levenslang blijft beïnvloeden. De patiënt wordt vatbaarder voor andere virussen en de ladingverschuiving kan ook mutaties veroorzaken in de reproductie van het DNA. Aluminium is een metaal met drie positieve en negatieve ionen. Door de elektropositieve lading heeft het vaccin 6.000 keer kans om in de cel binnen te dringen R. Echter aluminium is neurotoxisch en wordt in verband gebracht met dementie en de ziekte van Parkinson R, bij baby’s veroorzaakt het een vertraagde mentale ontwikkeling R.

 • Onderzoekers ontdekten recent dat vaccins de werking van onze genen verminderen R. Vermoedelijk door het gebruik van thiomersal, een kwik bevattend bewaarmiddel dat het DPP-IV enzym met 98% afremt R en R2.
 • Volgens een onderzoek in 2008 is thiomersal een genotoxische stof. Dit betekent dat het de genetische activiteit aantast. Zo zou thiomersal de rijping van lymfocyten onderdrukken R. Deze rijping is noodzakelijk om uit te kunnen groeien in de verschillende immuuncellen die bescherming bieden tegen infectie invasies.
 • Volgens een publicatie in 2006 verzwakt thiomersal de levensduur en de reactie van de dendritische cellen R. Deze cellen spelen een centrale rol in de bescherming tegen pathogenen.
 • Thiomersal verzwakt het membraan van de mitochondria waardoor de oxidatieve stress toeneemt R  en de neuronen sneller afsterven.
 • Onderzoek bevestigt dat het gebruik van thiomersal in vaccins voor een toename zorgt van de neurologische aandoeningenR zonder dat het kwik kan aangetoond worden in het bloed R .  Onderzoekers melden een sterke toename van ADD/ADHD R, autisme R, ontwikkelingstoornissen R, tics R, emotionele stoornissen R, spraakstoornissen R, en verstandelijke handicaps R.
 • Testosteron versterkt de werking en oestrogenen verzwakken de effecten van thiomersal R. Dit zou volgens een onderzoek in 2010 R kunnen verklaren waarom jongens 4 keer meer kans hebben om ADD/ADHD/ASS en andere neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson te ontwikkelen.
 • Kwik blijkt ook de endorfine receptoren te blokkeren R waardoor er dopamine problemen, allergieën en astma kunnen ontstaan.
 • Volgens Vodjani, doctor in de immunologie, bindt kwik zich aan het DPP-IV enzym. Hierdoor wordt het enzym geblokkeerd, wat kan resulteren in kernautisme en (auto)immuun ziekten R.
 • De onderzoeksresultaten spreken elkaar vaak tegen volgens de belangengroep. Onafhankelijk onderzoek laat bijvoorbeeld een ander beeld zien dat van vaccin-organisaties of de producent van thiomersal. Hieruit kan men afleiden dat de resultaten van het farma-medisch wetenschappelijk onderzoek worden beïnvloedt door eco-sociale factoren.

Volgens Paul G. King, doctor in de analytische scheikunde wordt 85% van het kwik opgeslagen in de organen gedurende 10 tot 20 jaar R (voornamelijk in de hersenen, lever, nieren en het hart). Onderzoeken die de onschadelijkheid van kwik in vaccins willen aantonen hebben het volgens King meestal over de waarden in het bloed R. Andere onderzoekers komen tot dezelfde bevindingen R. Het advocatenkantoor Waters & Kraus heeft documenten publiek gemaakt die aantonen dat men reeds in 1930 wist dat thiomersal schadelijk zou zijn R en R2. Volgens King is de vaccin-rage vermoedelijk een gevolg van de crisis bij de farmaceuten. Van vaccins moet niet worden aangetoond dat ze effectief zijn. Hun ontwikkelingskosten liggen veel lager dan geneesmiddelen en de afzetmarkt is groter als er maar voldoende sensibilisering campagnes worden gelanceerd in de media R.

Melk verhoogt de biologische beschikbaarheid van kwik met factor 10 R zodat men na een vaccinatie beter geen zuivelproducten consumeert. Waar het in feite op neerkomt is dat men beter geen vaccins geeft aan kinderen jonger dan 2 jaar omdat hun afweer en bloed-hersen-barrière onvoldoende is ontwikkeld. Ook zijn er betere alternatieven voor thiomersal. Naltrexone, een andere adjuvant R doet het volgens een onderzoek uit 2010 beter dan thiomersal en is onschadelijk. Ondertussen gaat de vaccin-rage door. In Amerika is een wet goedgekeurd dat vaccin-producenten niet vervolgd kunnen worden R. Kinderen krijgen daar voor ze 12 jaar oud zijn meer dan 20 vaccin-prikjes. Amerika is het land waar meer dan 50% van de kinderen een chronische aandoening hebben.

Griep-vaccin

De efficiëntie van vaccins is erg omstreden. In feite bestaan er zo goed als geen gegevens die aantonen dat de nieuwe vaccins doen wat ze beloven. Zo blijkt uit een onderzoek in 2009 R in Canada dat mensen die werden gevaccineerd met het griep-vaccin meer griep ontwikkelden met dan zonder prik.

 • Onvolledige lijst uit Nederland met vaccins die thiomersal bevatten R .
 • Lijst van alle ingrediënten in vaccins (Amerika) R 
 • Lijst van alle goedgekeurde vaccins (Amerika) R .

Ook zijn de zogenaamde risicogroepen, de mensen die het griep-vaccin eerst moeten krijgen volgens de farmaceuten, net de groepen die het meest gevaar lopen door het vaccin. Bij zwangere vrouwen is kwik neurotoxisch R voor het ongeboren kind. Bij peuters degenereert het hersenweefsel waardoor ze meer kans hebben op het ontwikkelen van neurologische stoornissen R. Bij bejaarden – de groep waar drie vierde van de griepdoden vallen, is nooit aangetoond dat het vaccin werkt R. Bij bejaarden met aandoeningen aan de luchtwegen is het ronduit gevaarlijk om het griep-vaccin toe te dienen R. Er is zelfs geen bewijs dat het griep-vaccin helpt bij gezonde volwassenen R.  In feite is het gebruik van vitamine D de enige (evidence based) remedie dat aangetoond heeft griep te verminderen R. Maar daar hoor je nooit iets van in de sensatie media op televisie. Ook werd er nooit media aandacht geschonken aan de eerste (2003) epidemiologische studie dat thiomersal verantwoordelijk is voor een hele reeks neurologische aandoeningen R. Andere studies vertellen hetzelfde verhaal R en R2 en R3 en R4. In oktober 2011 verscheen in het In het geneesmiddelen Bulletin een artsen-artikel dat het nut van griepvaccins in twijfel trekt. Sinds het systematisch toedienen van griepvaccins aan kinderen tussen 1 en 4 jaar in 2003 zijn het aantal kinderen die gestorven zijn aan de gevolgen van griep gestegen R (pagina 14 in dit document ). Zo te zien zijn de producenten en de aandeelhouders de enige groep die er beter van worden.

Baarmoederhalskanker vaccin

Het DPP-IV gen van meisjes die werden gevaccineerd met het vaccin tegen baarmoederhalskanker werkte minder goed R. Op zich niet zo een goed nieuws omdat het DPP-IV enzym net beschermt tegen kanker R. Het DPP-IV enzym zorgt ervoor dat de activiteit van cadherine toeneemt R, een molecule verantwoordelijk voor de organisatie van weefsels en organen. Wanneer de werking van cadherine afneemt, ontstaat weefselinvasie en metastasering, met kanker tot gevolg. In India is het vaccin verboden toen na een studie vier meisjes overleden en 120 meisjes ernstige bijwerkingen vertoonden (epilepsie en maagaandoeningen) R. Volgens een studie van het ‘New England Journal of Medicine study’ reduceert een condoom R het risico op baarmoederhalskanker met 70%, veel beter dan enig vaccin. In feite is het een gelijkaardig verhaal als vitamine D bij griep. Dat soort van preventie en behandelingen werkt beter, maar brengt niets op. Wie zich graag wat wil verdiepen in de materie, is er een Nederlandse samenvatting over hoe vaccins worden gepromoot door de media R.

Vaccin bijsluiters

Elk geneesmiddel bevat een bijsluiter met de bijwerkingen. Wordt u als volwassenen of ouder uitgenodigd om een vaccin te laten plaatsen krijgt men geen bijsluiter. Het antwoord in België en Nederland op vraag van ouders die een bijsluiter wensen is: ‘Alleen als ouders om een bijsluiter vragen kunnen zij die op het consultatiebureau krijgen. Er wordt niet standaard een bijsluiter na een vaccinatie aan ouders gegeven. In de folder over de vaccinatie wordt dit toegelicht” (bron). Jannes Koetsier, arts, med. adv. Stichting MWOF, pleit er samen met andere artsen voor dat in de uitnodiging duidelijk vermeld wordt dat vaccinaties niet verplicht zijn, schadelijke bijwerkingen kunnen hebben en dat gezondheidsrisico’s dus voor eigen rekening zijn…

Het endorfine systeem

Kwik is een sterke inhibitor van de endorfine receptoren. Het wordt vaak gebruikt in vaccins (thiomersal), ook bij baby’s en peuters. Onderzoek R bij dieren wijst uit dat thiomersal indien het wordt toegediend in de neonatale fase er in de hersenen schade aanricht. In verschillende locaties van de hersenen worden de endorfine receptoren geblokkeerd en ontstaat degeneratie van neuronen en verlies van synaptophysin. Hierdoor kunnen neuronen minder goed signalen doorgeven. Men zou kunnen zeggen dat dit een directe aanwijzing is dat kwik beter te mijden is. Thiomersal bevat 49% kwik en is nooit getest op neurologische complicaties toen het in de jaren 1930 R in gebruik werd genomen R.

Antibiotica

Antibiotica kunnen levensreddend zijn. Maar ze behoren tevens tot de categorie van geneesmiddelen die vaker onnodig dan nodig worden voorgeschreven. Hoewel de epigenetica een zeer recente wetenschap is, verschijnen de eerste onderzoeken over de genetische schade die deze geneesmiddelen veroorzaken. Dat antibiotica de darmflora aantasten wisten we al. Antibiotica zijn niet selectief, ze doden honderden zoniet duizenden soorten bacteriën. Ze kunnen op een paar dagen een darm lam leggen.  Een bacteriële genocide zou je het kunnen noemen. Na zes maanden is nog geen derde van de darmflora hersteld R . Met 5.700 verschillende bacteriën in de darm, waarvan 95% nog niet zijn onderzocht, vormt dit een reëel probleem. De darm – een orgaan dat te weinig aandacht krijgt – heeft ontzettend belangrijke klussen te klaren. Zo staat het in voor 80% van de immuniteit. Niet zo verwonderlijk als men rekening houdt dat onze darm de filter is tussen wat we eten en drinken en wat vervolgens in onze bloedbaan terecht komt. De darm produceert ook de meeste dopamine, melatonine, endorfine en serotonine, verder is het de vitamine B12 centrale. En dat allemaal in een darmwand waar men zijn krant kan door lezen… In feite zou men het verplicht moeten vermelden op antibiotica verpakkingen; ‘Neem minimaal drie maanden probiotica na een antibiotica kuur‘. Op die manier hebt u tenminste ‘iets’ herstelt van de veruineerde flora.

Antibiotica helen, dat weten we allemaal. Maar als men statistieken zou aanleggen wat voor ellende antibiotica aanrichten en men de moed zou hebben een overzichtsartikel te publiceren, zou het voorschrijfgedrag er misschien anders uitzien. Maar goed, laten we vooral niet vergeten dat de gemiddelde patiënt er naar vraagt en soms ook wel aandringt. In een recente (08/2011) studie R en R2 onder leiding van Dr. Martin Blaser, hoofd van het New York University Langone Medical Center, stelt men dat het toenemend antibiotica gebruik een veel ingrijpender invloed op onze ‘goede’ bacteriële darmflora heeft dan eerder gedacht. De ravage die antibiotica aanrichten onder onze natuurlijke darmflora is mogelijk verantwoordelijk voor de toename van allerlei ziekten de voorbije decennia. Van astma over chronische ontstekingen van het maag-darmkanaal tot type 1-diabetes en obesitas of zwaarlijvigheid. De schade die wordt aangericht, herstelt niet snel. Enkele antibioticakuren in de kinderjaren kunnen tot levenslange problemen leiden. En omdat we allemaal onze ‘beginpopulatie’ bacteriën bij onze geboorte meekrijgen van onze moeder, is het een probleem dat zelfs van generatie op generatie kan worden doorgegeven. Het zou kunnen dat elke generatie aan het leven begint met een kleiner startkapitaal van bacteriën dan de vorige, waarschuwt Blaser.

Dat we alleen al door (niet-biologisch) vlees en kweekvis te eten behoorlijke hoeveelheden antibiotica binnen krijgen, wijst een studie van 2011 uit R. De vee-industrie heeft na de hormonen schandalen een nieuwe methode ontdekt om dieren sneller vet te mesten. Dit doen ze door antibiotica en gluten bevattende granen te gebruiken. Deze twee stoffen zorgen voor een zwelling van het weefsel. In feite betaalt u een deel van de prijs voor het aldus ‘opgeslagen water’. Vanuit deze context is biologisch vlees zelfs voordeliger omdat het vlees niet slinkt in de pan. Het heeft ook geen visgeur omdat biologisch vlees niet vetgemest wordt met vies vismeel.

Astma

Niemand weet waarom kinderen astma ontwikkelen en waarom astma zoveel voorkomt. In Nederland werd in 2003 meer dan 3 miljard euro uitgegeven aan de behandeling van astma en COPD R. Kinderen die voor hun zesde levensmaand met antibiotica werden behandeld, hebben 52% meer kans om astma te ontwikkelen. In families zonder astma verleden bedraagt dit zelfs 89% R.

Candida

Antibiotica verhogen de kans op een candida invasie R.

Allergieën

Aantasting van de darmflora veroorzaakt een candida invasie, die in combinatie met antibiotica luchtweg allergieën tot gevolg heeft (eerste bewijs) R.

Diabetes

Onderzoek wijst uit dat de frequentie van diabetes samenhangt met het veelvuldig gebruik van antibiotica R en R2.

Paraoxonase enzym

De activiteit van het paraoxonase-enzym wordt geremd door antibiotica R en R2 . Inhibitie van dit enzym zorgt ervoor dat de organofosfaten niet kunnen afgebroken worden R , wat dan weer een inhibitie van het DPP-IV enzym R en problemen met de dopamine en endorfine huishouding tot gevolg heeft. Bij kinderen met ADD/ADHD wordt vastgesteld dat de ernst van hun klachten samenhangen met de hoeveelheid organofosfaten die worden gevonden R. Prenatale contaminatie met organofosfaten zorgt voor vertraagde psychomotorische ontwikkeling bij jonge kinderen R. Organofosfaten remmen ook de werking van het serotonine-gen, waardoor ze een directe oorzaak zijn van depressie R. Meerdere redenen waarom men beter biologische voeding consumeert. Een uitgebreide beschrijving van de schade die een afgenomen  paraoxonase-enzym activiteit teweegbrengt, kan u lezen in het hoofdstuk organofosfaten op deze site.

Middenoor ontsteking

Onderzoek wijst uit dat otitis media in 80% van de gevallen geneest zonder antibiotica R. De pijnlijke praktijken door een buisje in de oren te steken zouden vermeden kunnen worden als men er mee rekening houdt dat otitis media in feite wordt veroorzaakt door een verlaagde DPP-IV enzym activiteit R. Bij oorontstekingen zou direct moeten gedacht worden aan een exorfinen belasting of andere factoren die de werking van het DPP-IV enzym afremmen. Volgens een studie gaat otitis media in 78% van de gevallen samen met voedselovergevoeligheden, genas 86% na een eliminatiedieet en herviel 94% toen men stopte met het dieet R. Artsen worden tijdens hun studies niet gewezen op de verbanden tussen voeding en aandoeningen. Het is een soort van academisch taboe.

Antidepressiva

Antidepressiva behoren tot de meeste gebruikte en tevens minst effectieve psychofarmaca. Volgens een meta-studie in 2008 door het FDA, zijn antidepressiva niet effectiever dan een placebo R. Hun werking berust vooral op het feit dat het geloof van een patiënt in hun arts of psychiater een soort van placebo-effect creëert. De werking die men aan antidepressiva zou kunnen toeschrijven is dat ze een stress-verlagend effect hebben R. Deze werking wordt verkregen door een soort van inflammatoir effect te veroorzaken in het lichaam. Dit verklaart waarom anti-inflammatoire geneesmiddelen (bv. paracetamol) de werking van antidepressiva stopzetten R.  Volgens een recent onderzoek heeft 95% van de mensen die deze geneesmiddelen nemen een seksuele disfunctie, met vooral libidoverlies en erectiele disfunctie bovenaan het lijstje R.  Ook zouden er volgens een onderzoek R systematisch studies aangaande ernstige bijwerkingen bij kinderen achtergehouden zijn. De genetische schade die antidepressiva veroorzaken zijn indrukwekkend. Een klein overzicht:

 • Antidepressiva veroorzaken insuline resistentie R en zijn mede de oorzaak van de toename van diabetes type 2 R.
 • Bij post menoposale vrouwen veroorzaken ze 67% meer sterfte binnen de zes jaar R.
 • Bij vijftigplussers verhogen ze de kans op fracturen met 200% R.
 • De kans op geboorteafwijkingen neemt toe met gemiddeld 300%. Vrouwen die Paroxetine (merknaam: Seroxat®) namen hebben 2% kans op een kind met hartafwijkingen en 4% op andere aangeboren afwijkingen R.
 • Prenataal gebruik van antidepressiva verhoogt de kans op autisme met 400% en met 200% indien de moeder antidepressiva neemt het jaar voor de bevruchting R.

Bovendien kan men zich de vraag stellen waarom antidepressiva worden voorgeschreven aan mensen met ADD/ADHD en ASS, aangezien antidepressiva dopamine antagonisten zijn. Ze verlagen dopamine R, terwijl men methylfenidaat en andere amfetamine-derivaten geeft om dopamine te verhogen. Dat antidepressiva niet effectief zijn,  heeft vermoedelijk te maken met dat ze werken via activatie van de endorfine receptoren R en R2 en R3. Onderzoek toont inderdaad aan dat een een afname van de werking van de endorfine receptoren de depressieve klachten doet toenemen R. Volgens een onderzoek bij muizen heeft Efexor® geen effect als de endorfine receptoren genetisch worden geblokkeerd R.  Chronisch gebruik van antidepressiva verergeren de problematiek omdat ze de werking van de endorfine receptoren nog verder doen afnemen R.

Antipsychotica

Antipsychotica blokkeren de dopamine receptoren. Sommige antipsychotica zoals Seroquel® hebben in zeer lage doseringen (25 mg) een slaapbevorderend effect. Psychose en schizofrenie, twee toestanden die worden behandeld met antipsychotica hebben een duidelijk verband met het DPP-IV enzym en exorfinen. Onderzoek wijst uit dat deze mensen een verlaagde DPP-IV activiteit hebben R. Postmortem onderzoek bij mensen met psychose wees uit dat er in de hersenen sterk toegenomen exorfinen waarden aangetroffen R. Vlissides R, Dohan R en Dr. Reichelt  R  toonden in een aantal studies aan dat een exorfinen-vrij dieet de symptomen aanzienlijk verminderen. De genetische schade van antipsychotica is niet gering:

 • Van de 65-plussers die antipsychotica nemen, overlijdt 18% binnen de 180 dagen R. Antipsychotica worden aan mensen in rusthuizen frequent voorgeschreven om ze rustig te houden.
 • Antipsychotica veroorzaken hyperprolactinemie R. Prolactine is een dopamine antagonist, die in grote hoeveelheden seksuele disfuncties veroorzaakt (libidoverlies, erectiele disfunctie) en kan leiden tot botverlies en vruchtbaarheidsproblemen. Zo neemt ook de kans op osteoporose, borstkanker en cardiovasculaire aandoeningen toe R.
 • Hyperprolactinemie veroorzaakt insuline resistentie R, wat uiteindelijk kan leiden tot diabetes type 2.

Exorfinen hebben een dopamine verlagend effect door de toename van prolactine R en R2. Lupus een aandoening met een afgenomen DPP-IV activiteit R en R2 en exorfinen toename is gekenmerkt door hyperprolactinemie R.

Opioïden

Opioïden zijn stoffen die werkzaam zijn op de endorfine en andere opioïde receptoren. Ze zijn in de delen volgens oorsprong: de endogene (bv. endorfine en endormorfine) en de exogene (bv. morfine, codeïne en exorfinen) opioïden.
 • Zowat alle opioïden verminderen de werking van het endorfine-gen (OPRM1-gen).
 • Ze hebben een immuunonderdrukkend effect R, veroorzaken impulsiviteit R, verlagen de stressweerstand R en lokken epilepsie uit R,.
 • Ze bevorderen de angiogenese waardoor ze de groei van kankergezwellen stimuleren R.
 • In 2004 werd het eerste bewijs geleverd dat opioïden de antigeen presenterende cellen
 • Opioïden veroorzaken een receptor-desensitisatie van de endorfine receptoren. Ze blokkeren dus de gevoeligheid en de  aanmaak van deze receptoren.
 • Opioïden