Print This Page

Disclaimer

Disclaimer

Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose of behandeling en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie.

Bij het samenstellen van deze website is uiterste zorg nagestreefd. Hierbij is getracht om zo veel mogelijk juiste en up-to-date informatie te verschaffen aan de gebruiker. Fouten en verzuimen zijn echter nimmer uit te sluiten. Exendo sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de informatie op deze website. Hoe gebruikers met aangeboden informatie omgaan is voor eigen verantwoording. Onze website bevat ook hyperlinks naar sites die niet van Exendo zijn. De inhoud van deze websites valt buiten de controle van Exendo. Exendo is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van deze sites. Gebruikers leggen voor eigen risico verbinding met websites en dienen niet zonder meer uit gaan van de juistheid van informatie. Exendo is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met informatie die op of via de website van Exendo beschikbaar is.

Copyright

Exendo ® is een gepatendeerde merknaam.

Het gebruik van de website impliceert dat de bezoeker/de gebruiker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande voorwaarden.

Exendo ® bezit en bewerkt deze website en de diensten die de website aanbiedt. De meeste teksten zijn gedeponeerd op intellectueel recht en sommige teksten zijn onderdeel van patenten van Exendo ®. Verschillende teksten op deze deze website zijn geregistreerd bij SABAM onder verschillende depotnummers. Exendo ® staat op geen enkele manier plagiaat toe!

De inhoud van deze website mag niet worden gekopieerd, gepubliceerd, vermenigvuldigd, verwerkt, of commercieel worden gebruikt, noch mag de website voor enig doel worden gebruikt anders dan persoonlijke kennisvergaring zonder schriftelijke toestemming. Het plaatsen van een verwijzing (link of URL) is toegestaan zonder toestemming.